STAY FRESH - Sammanfattning

Praktisk sammanfattning av Swe-Rail-Iberia - en miljövänlig, tidtabellsbunden systemtransport mellan Sverige och Spanien.

Exportgodset från svensk industri lastas på trailers (temperaturkontrollerade) vid avlastarens terminaler i Mellansverige och går därifrån vidare på landsväg till Helsingborg. Från Helsingborg transporteras trailern med intermodala tåg direkt genom Europa och ner till den fransk-spanska gränsen. Trailern hämtas här av dragare tillhörande den spanska organisationen och transporteras vidare på landsväg till mottagarens terminaler i Spanien för lossning av exportgodset. Därefter sker positionering av trailern via landsväg till de spanska F&G terminalerna i ost och sydost

 

Efter lastning av F&G går den temperaturkontrollerade trailern på landsväg upp till den spansk-franska gränsen och därifrån vidare med tidtabellsbundna intermodala tåg till F&G terminalerna i Helsingborg för lossning, alternativt  direkt vidare till konsumtionsområdena i Mellansverige. Därefter ny positionering vid exportindustrins terminaler i närområdet för lastning av exportgods till Spanien.