STAY FRESH - Miljö

Om vi utgår från att lastbilens CO2 utsläpp uppgår till 1 kg/km* så genererar transporterna av dagens F&G import från Spanien till Sverige 45.000.000 km x 1 kg => 45.000 ton CO2 på årsbasis.

Om vi istället använder en intermodal transportlösning för F&G importen från SP till SE och placerar lastbilen (trailern) på en järnvägsvagn vid spansk-franska gränsen för vidaretransport till F&G centralerna i Helsingborg reduceras CO2 utsläppen med 32.000 ton per år eller med 70%

* Källa: Scania/Volvo